Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pumping

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Návrh a realizace filtračního zařízení pro čerpání pájecího prášku Flux z plynného prostředí přečerpávacího zařízení
 (Jaroslav Lachman)

2018, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//38sa0b// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Návrh čerpacího zařízení na kanalizačním řadu pro přečerpávání odpadních vod
 (Dominik Juchelka)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141281 | Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Postavenie obce, kompetencie vo vzťahu k čerpanie eurofondov
 (Marián Gergeľ)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r8h03/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Účetní souvislosti s čerpáním dotací
 (Eva Štěpánková)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/y6tbx/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Určení hydraulických parametrů vybraného kolektoru pomocí hydrodynamických zkloušek
 (Zuzana Schwarzová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw22v/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu zrušení čerpací stanice A1 na již fungující lokální biocentrum „V Kyjických lukách“ a návrh řešení na vytvoření přilehlé vodní plochy s ustálenou nadmořskou výškou hladiny.
 (Lenka Borlová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86842 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Návrh dvoupístového čerpadla pro čerpání suspenzí poháněného tlakovou vodou
 (Alois Obšel)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141227 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Návrh hlavní čerpací stanice a odvodnění bočních svahů ČSA
 (Emil Horvát)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115644 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ochrana patní části svahů dolní nádrže PVE Dlouhé Stráně při kolísání hladiny v nádrži
 (Markéta Kičmerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129212 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Edukace žen o odstříkávání mateřského mléka v období šestinedělí
 (Andrea MAČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hml6ad// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)