Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pyrolyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik
 (Dominika Habermannová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145632 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza odpadních materiálů ze zpracování vlny
 (Tomáš Adamec)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144773 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza vybraných druhů odpadních materiálů
 (Šárka Grabovská)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142181 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza odpadních elastomerů ve vsádkovém reaktoru
 (Běla Ondrová)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2evh7x// | Průmyslová ekologie a toxikologie / | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza digestátu
 (Eva Ryšavá)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//x1ph3s// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza směsných odpadních materiálů
 (Tomáš Adamec)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137144 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pomalá pyrolýza odpadních polymerů
 (Běla Ondrová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ib56uj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza stabilizovaných čistírenských kalů za přítomnosti vodní páry
 (Soňa Cyprichová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//xtoodx// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza hydrogenačně zpracovaných rostlinných olejů
 (Petra Ruskayová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//wesiip// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza nízkovroucích alkenů a likvidace zbytků olejů z vysokotlakých čerpadel
 (Jana Kuchařová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92097 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)