Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

qt interval

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Vliv antipsychotik na korigovaný QT interval
 (Vítězslav Pálenský)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sl1gg/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Práce na příbuzné téma

Funkční důsledky mutace v C-konci Kv7.1 asociované se syndromem dlouhého QT
 (Marcela Policarová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hmux8/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Mutační analýza kandidátního genu SCN1B syndromu dlouhého QT intervalu
 (Zuzana Schmidtová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwyp7/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Molekulárně-genetické aspekty komorových arytmií: syndrom dlouhého QT intervalu
 (Tomáš Novotný)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vs8a0/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Zavedení metodiky analýzy genu CACNA1C spojeného se syndromem prodlouženého QT intervalu
 (Jana Baldrianová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2q4j/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKG
 (Jitka Jirčíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzcqj/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Haloperidol Affects the Heart in Two Animal Models
 (Tibor Stračina)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dwihw/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Nové metody hodnocení repolarizace myokardu využívající dlouhodobé záznamy EKG
 (Martina Šišáková)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfo38/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Funkční význam proteinu kódovaného genem KCNH2 (hERG) v různých tkáních
 (Júlia Šatková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bl4ja/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Reprodukovatelnost a klinický přínos parametrů popisujících tvar T vlny v EKG signálu
 (Jiří Šilar)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oswua/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)