Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

radiacni zatez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Porovnání radiační zátěže pacientů u vybraných zobrazovacích modalit s radiační zátěží z přirozeného pozadí v ČR
 (Patricie Chmelařová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//f0wvs5// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Porovnání přímé a nepřímé digitalizace vztažená na radiační zátěž pacientů
 (Martin Burian)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bf5lv/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacientů při termoablační terapii fibrilace síní s CT navigací a bez ní
 (Jan Chaloupka)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjfrj/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacienta při CT navigovaných biopsiích a drenážích
 (Jana Cendelínová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/et2y9/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž horníků při těžbě uhlí
 (Denisa NAVRÁTILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kqfboi// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích
 (Aneta TURKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//loxjpg// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž zaměstnanců v Radonových lázních Jáchymov
 (Eliška STRAKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tu1fh6// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující radiační zátěž při mikční cystouretrografii u dětí
 (Tereza PASKUDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//izv4jd// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž ve zdravotnictví
 (Lenka Berná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//guujcp// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Vliv zvoleného módu zobrazení na radiační zátěž při angiografických vyšetřeních
 (Lukáš TOMKIV)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mbadlo// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)