Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

radionuklidy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací
 (Jana Hudzietzová)

2018, Disertační práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//a0hj05// | Biomedicínská a klinická technika / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací
 (Jana Hudzietzová)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//svsnxe// | Biomedicínská a klinická technika (4) / | Práce na příbuzné téma

Radionuklidy a radiofarmaka v nukleární medicíně
 (Aneta Ložková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//is1bfd// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Radionuklidy v životním prostředí
 (Leoš LEVÝ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ib03h0// | Biofyzika / Aplikovaná radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Nejvýznamnější radionuklidy při havárii jaderné elektrárny, zkušenosti z Černobylu
 (Magdaléna HORÁKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zojt6y// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití fytoremediace pro odstranění kontaminace způsobené toxickými kovy a radionuklidy
 (Veronika Fedorová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75746 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zdroje a migrace radionuklidu 226Ra v povodí Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba)
 (Radek Morcinek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebd4r/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba)
 (Radek Morcinek)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whjqp/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Rychlé stanovení sumární aktivity alfa radionuklidů v polních podmínkách
 (Adam BOSÁK)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6svrv5// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Monitorování obsahu radionuklidů Cs-137 na vybraném území České republiky a Polska
 (Tomáš Kopecký)

2010, Diplomová práce, UHK, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM685 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)