Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

radiopharmaceutical

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Příprava radiofarmak pro scintigrafii mozku, ověření kvality radiofarmaka
 (Jakub Šíma)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pb40z/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Vliv časového odstupu od aplikace radiofarmaka na poměr aktivity kost/pozadí při scintigrafii skeletu
 (Tereza ZAHOŘOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//76c34i// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Posouzení zajištění radiační ochrany pracovníků radiofarmaceutické sekce
 (Eliška Chovančáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140185 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Vliv nového stínění pozitronových radiofarmak na snížení radiační zátěže pracovníků ONM-PET centra.
 (Olga MAŇASOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ztp5yp// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiofarmaka pro diagnostiku neuroendokrinních tumorů – příprava, kontrola kvality
 (Stanislava Csányiová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvm3z/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Scintigrafie skeletu u pacientů s karcinomem prostat
 (Monika Punčochářová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arts6/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Dynamická cholescintigrafie
 (Tomáš Zeman)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0qh9/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Ventilační a perfuzní scintigrafie plic u pacientů s plicní hypertenzí
 (Ilona Štiglicová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/liqwl/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinome prsu
 (Ilona Polášková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbi6u/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Perfuzní scintigrafie myokardu
 (Lenka Jobánková)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8wi0/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)