Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

radovesicka vysypka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Analýza krajiny na území Radovesické výsypky
 (Tomáš ČERMÁK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ax8kv2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh využití Radovesické výsypky
 (Vladěna Puschnerová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137398 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu
 (Veronika ZEMÁNKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wksz65// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Příspěvek k poznání fauny obratlovců Radovesické výsypky
 (Veronika LOVECKÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cea9m5// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Rekultivace Radovesické výsypky
 (Martin Pilný)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92510 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení krajiny na území Radovesické výsypky
 (Jaroslava AULICKÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//81fhin// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Revitalizační proces na Radovesické výsypce
 (Aneta PROCHÁZKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ssuqq0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ověření metodiky revitalizace krajiny na příkladu Radovesické výsypky
 (Dana SUKDOLÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0qegso// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Půdní charakteristiky a rostlinná společenstva na Radovesické výsypce
 (Ivana RYBÁŘOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a8ooek// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Revitalizace prostoru Radovesické výsypky
 (Miroslav HORA)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3198 | Geografie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)