Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rainwater

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Využití dešťové a šedé vody v domácnosti, způsoby likvidace odpadních vod v CHKO
 (Adam Pelant)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/k1f0x/ | Pozemní stavby / | Práce na příbuzné téma

Návrh využití dešťové a šedé vody pro závlahu atletického hřiště
 (Jan Lutovský)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/npegn/ | Pozemní stavby / | Práce na příbuzné téma

Zpětné využití odpadní a dešťové vody
 (Jakub Záveský)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ldius/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
 (David Slezák)

2022, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dqr03p// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod
 (Benedikt Malý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129103 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Retence srážkových vod pomocí zelených střech
 (Linda Charousová)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tnln48// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Městská zeleň – analýza povrchů ve vazbě na benefity a retenci dešťové vody
 (Nikola Burešová)

2020, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r0xdpu// | Zahradní a krajinářská architektura / Management zahradních a krajinářských úprav | Práce na příbuzné téma

Řešení hospodaření se srážkovou vodou v objektu rodinného domu
 (Jiří Vaněk)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136736 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu nakládání s dešťovými a splaškovými vodami ve výrobním areálu v Kunovicích
 (Simona Haráková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137317 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou ČOV a využitím dešťové vody
 (Ladislav Pospíšil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129163 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)