Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rainwater

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Zpětné využití odpadní a dešťové vody
 (Jakub Záveský)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ldius/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Řešení hospodaření se srážkovou vodou v objektu rodinného domu
 (Jiří Vaněk)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136736 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod
 (Benedikt Malý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129103 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Vliv využití ploch na odvádění srážkových vod města Rožnov pod Radhoštěm
 (Ondřej MORCINEK)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gz4h5o// | Učitelství pro střední školy / Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a přípojek inženýrských sítí
 (Radek Šnajdr)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129104 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a nové řešení odvodnění srážkových vod v městské části Ostrava - Jih
 (Jan Kuchař)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140922 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Projekt rozvodu vnitřního vodovodu v rodinném domě s využitím dešťové vody a solárního ohřevu vody
 (Martin Lisý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129117 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČR
 (Alena Mikesková)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3wgmrq// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotechniky v rodinném domě v Jasenici - hospodaření s dešťovými vodami
 (Marek Žniva)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136715 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Studie nakládání s pitnou, odpadní a srážkovou vodou v obci Křtomil
 (Daniel Chlup)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y0tsfg// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)