Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rakouske trestni pravo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Právo na obhajobu a jeho realizace v trestním řízení
 (Vendula Horáková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ek8yb/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Trestní právo mladistvých - historický vývoj do konce 20. století
 (Michal Dudáš)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e80oe/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Česko-rakouské srovnání právní úpravy trestního soudnictví ve věcech mládeže
 (Kateřina Horká)

2011, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztfen/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Práce na příbuzné téma

Zásada subsidiarity trestní represe v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky
 (Petr NOVÁK)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9c958n// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Trestní odpovědnost mladistvých
 (Lenka BUCHTELOVÁ)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a60qtp// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana státu v rakouském a československém trestním právu 19. a 20. století
 (Martin SOUČEK)

2014, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1ekqzx// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Změny v trestním právu v první Československé republice
 (Lenka Simonová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwqyj/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma