Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

random walk

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ag-dopovaná skla Ge-Sb-Se pro pevnolátkové iontové vodiče: "Random-walk model" pro impedanční spektroskopii
 (Deepak Shahajirao Patil)

2015, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fd1srq// | Chemistry and Technology of Materials / Chemistry and Technology of Inorganic Materials | Práce na příbuzné téma

Přehled a implementace vybraných shlukovacích algoritmů založených na metodě "random walk"
 (Radim Žurovec)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103895 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Analýza obrazu pomocí metody Random Walker
 (Tomáš FILANDR)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h6gxdj// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Testování hypotézy náhodné procházky, přílišné citlivosti a vyhlazování spotřeby
 (David Beňo)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74895 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Práce na příbuzné téma

Náhodná procházka a její aplikace
 (Michaela Bartuňková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yya1o/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Práce na příbuzné téma

Prohledávání grafů pomocí náhodné procházky
 (Pavel Stupka)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3x63/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Náhodná procházka a její využití v segmentaci obrazu
 (Libor Gorčica)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98512 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Modelování a prognózování vývoje směnných kurzů
 (Jitka Šályová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4fbd/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma