Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rastr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Algoritmy vyplňování pro 3D rastr
 (Jan MRÓGALA)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hrtcfj// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Zaměření identických bodů pro zpřesněnou transformaci vyrovnaného rastru v k.ú. Velké Kunětice
 (Kateřina Tkadlečková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92582 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Zaměření identických bodů pro zpřesňující transformaci souvislého rastru při obnově katastrálního operátu v katastrálním území Ublo
 (Eva Kašíková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97945 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Simulace a verifikace energetických systémů s optickými rastry, určených pro biologické aplikace
 (Jozef KOREČKO)

2010, Disertační práce, Ústav fyzikální biologie / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g88ynk// | Biofyzika / | Práce na příbuzné téma

Zaměření identických bodů pro zpřesňující transformaci souvislého rastru při tvorbě KMD v katastrálním území Stará Rudná
 (Dagmar Holanová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82706 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Vodní režim ve skleníku se solárními rastry
 (Alžběta STARÁ)

2007, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dcg0bl// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Ekologické aplikace ve skleníku se solárními rastry
 (Martina LESKOVCOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qyy9nq// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma