Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

raw material

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Základní pohled na implementaci "Raw Materials Initiave" v českém geologickém a horním právu
 (Kamila Janíčková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfpy0/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Zavedení systému kanban v dodávkách výrobního materiálu ve vybraném podniku
 (Kateřina Hušková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//z2gunk// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Vliv materiálového složení vstupní suroviny s různým podílem vlákenného odpadu na kvalitu rotorové příze
 (Karolína Boňková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//z7czxr// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Suroviny broušených kamenných artefaktů a jejich polotovarů z neolitického sídliště v Brně-Holáskách
 (Kristýna Trnová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7yl6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Metodologie záznamu a zpracování videa ve formátu raw
 (Kryštof Zvolánek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wv07e/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Tvorba konsignačního skladu hutního materiálu ve vybrané společnosti
 (Jana Červová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ymr0tl// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Návrh efektivnějšího skladování vsázkového materiálu ve Válcovně trub
 (Pavel Vašek)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104449 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Optimalizace zásob vstupních materiálů
 (Jan JEŽ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//klo79q// | Ekonomika a management / Logistika a management | Práce na příbuzné téma