Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

real-time pcr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vytipování a sledování exprese genů ovlivňujících syntézu kyseliny hyaluronové ve streptococcus equi subsp. zooepidemicus pomocí technologie dna čipů a real time PCR
 (Radka Hrudíková)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//vw6oln// | Fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů
 (Eva Němcová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3qu3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Design real-time PCR testů pro rozlišení klinicky významných bakteriálních kmenů
 (Jan Haviernik)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3o86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real time PCR
 (Pavel Mikel)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5hii/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Real-time PCR se zaměřením na studium genové exprese
 (Petra Lysáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahddw/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Stanovení celeru jako alergenu v potravinách metodou Real-time PCR
 (Nela Bednářová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfhb/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Optimalizace real-time PCR pro detekci bakterie Klebsiella pneumoniae
 (Šárka ELSTNEROVÁ)

2023, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a4qy5j// | Laboratorní diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Sledovanie počtu kópií génov hrpM a talB izolátov baktérie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocou Real-time PCR
 (Alena Výbošťoková)

2020, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rdpw8v// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metody real-time PCR pro kvantifikaci lidské mtDNA v klinických vzorcích
 (Martin LOSKOT)

2023, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kfrmw// | Laboratorní diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Detekce kvasinek rodu Brettanomyces metodou Real-time PCR
 (Johana Bílková)

2020, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//txfmr0// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)