Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

recove techniky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.
 (Monika Nehasilová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4461/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Terapeutické techniky využívající propojení motorických a řečových center při terapii balbuties se zaměřením na metody "Trvalá normalizace řeči" a "Nová mluva"
 (Monika SKŘIVÁNKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ryx3n5// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky | Práce na příbuzné téma

Dramatické techniky ve výuce anglického jazyka
 (Eliška Krčálová)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xr5uev// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka | Práce na příbuzné téma

Manipulativní techniky v komunikaci
 (Jan NOVÁK)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aykl18// | Humanitní studia / Teorie a filozofie komunikace | Práce na příbuzné téma

Rozvoj řečových schopností u dětí předškolního věku prostřednictvím technik dramatické výchovy
 (Šárka ŠPÍŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ezwere// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Úroveň a možnosti osvojování techniky řeči u dětí na 1. stupni ZŠ v souvislosti s logopedickým kroužkem
 (Tereza Horáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//t9gnz3// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chovoání, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití inovativních metod v řečové výchově na Základní škole speciální
 (Monika Augustinová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxhkw/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Analýza sluchového vnímání, řečové složky a dechových schopností u dětí hrajících na flétnu
 (Michaela Krahulová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtjqw/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Verbální projev lektora a jeho vliv na výuku
 (Alena Dámová)

2019, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/ia02c/ | Specializace v pedagogice / Čeština jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Identifikace řečové aktivity v rušeném řečovém signálu
 (Martin Pelikán)

2013, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//q8zg0j// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma