Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

redoxni potencial

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Redoxní prostředí buněk
 (Monika Reichelová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//umdupv// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Viologen a jeho strukturní analoga jako aktivní redoxní systémy pro organické průtočné baterie
 (Kamil Rak)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8gmu5v// | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv redoxního potenciálu redukční látky na syntézu nanočástic stříbra
 (Lucie HOCHVALDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6aevwy// | Chemie / Nanomateriálová chemie | Práce na příbuzné téma

Využití senzoru na měření oxidačně-redukčních potenciálů k inovaci laboratorních úloh z fyzikální chemie
 (Katharina POLÍVKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a4uxh2// | Přírodovědná studia / Chemie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Redoxní procesy guaninu jako nástroj studia struktury krátkých oligonukleotidů
 (Aneta Večeřová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0yla/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Redoxní podmínky biooxidace pyritu
 (Juraj Turis)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jq9hk/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Redoxní a povrchové vlastnosti polychlorovaných bifenylů - Delor 106
 (Andrea Marcinková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgpio/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma