Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

reflectivity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pokročilé aplikace rentgenové reflektivity a metody analýzy dat
 (Karolína Pěčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zqv61/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Zobrazení lokální hustoty stavů pomocí odrazu velmi pomalých elektronů
 (Zuzana Pokorná)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gv7x5/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Práce na příbuzné téma

Vliv barevného pokovení na odrazivost světla, využití barevného pokovení pro polopropustná zrcadla
 (Peter Grajciar)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136370 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Rtg reflexe na vrstvách fotorezistu
 (Jan Jíša)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jl1ja/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Elektronové excitace v topologických izolátorech
 (Anna Kúkoľová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zxnl4/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Elektronové excitace v topologických izolátorech
 (Miloš Hronček)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zefau/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Optické vlastnosti vysokoteplotních supravodičů a manganátů
 (Adam Dubroka)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgvfw/ | Fyzika / Fyzika pevných látek | Práce na příbuzné téma

Růst vrstev organických polovodičů molekulárním svazkem a struktura vrstev
 (Klára Suchánková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wab9m/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Depozice vrstev organických molekul metodou Langmuira-Blodgettové
 (Klára Suchánková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9zix/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma