Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

regresni model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
 (Marcel Vrobel)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74006 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

Regresní model pro odhadování nákladů
 (Dagmar Janečková)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hzqbrh// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Práce na příbuzné téma

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
 (Zuzana Matoušková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do1ly/ | Matematika / Ekonomie Aplikovaná matematika pro víceoborové studium | Práce na příbuzné téma

Bayesovske regresni modely
 (Jozef Mišík)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vi2w4/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma

Zpětná vazba v učícím se systému - model v NetLogu
 (Michal Michna)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4595 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Model racionálního střídání hokejových hráčů
 (Jakub Hertl)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76734 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Mnohorozměrný regresní model a jeho aplikace při analýze sesuvu svahu
 (Robert ZŮVALA)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bphutz// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové
 (Lenka Pešková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yihyp/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma

Ekonometrický model ziskovosti společnosti ČKD Blansko Engineering
 (Klára Chudáčková)

2014, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i4c9t1// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Nelineární regresní modely v prediktivní mikrobiologii a jejich srovnání
 (Magdaléna Blažková)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwy0v/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)