Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

regulace exprese

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Nové mechanismy regulace exprese vybraných biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu
 (Kateřina Nevědělová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1ej8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese ephrinů a jejich receptorů u hematoonkologických onemocnění
 (Mária Krchniaková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1sqm/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Epigenetická regulace exprese genů zapojených v biotransformaci xenobiotik
 (Kateřina Nevědělová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arxe6/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza významu epigenetické regulace exprese AGR2 ve vztahu ke tvorbě metastáz u vybraných nádorových buněčných linií
 (Andrea Martišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w8nl4/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese a funkce nádorového supresoru miR-34a u buněk s inaktivní formou TP53
 (Michal Kubík)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/npzz8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese a stability transkripčních faktorů SNAI2/Slug a Twist u transformovaných epiteliálních buněk prostaty
 (Stanislav Lerch)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uggpn/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese proteinů glykokalyx endoteliálních buněk
 (Martin Kubeš)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9axm/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese genů PHOT1 a PHOT2 v semenech rajčete vlivem světla a abiotických stresů
 (Kateřina JAROŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fyrh1e// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Hormonální regulace exprese KNOX genů u rostlin
 (Přemysl Souček)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/atxit/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Regulace a exprese emocí studentů sociální pedagogiky na FHS UTB ve Zlíně
 (Julie Junaštíková)

2021, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n0x2c2// | Sociální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)