Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

regulovana soustava

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Regulace vybrané soustavy založená na technologii IQRF
 (Marián Antoszyk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128617 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Srovnání metod syntézy pro řízení soustav s dopravním zpožděním
 (Martin Suchánek)

2015, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109868 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Práce na příbuzné téma

Regulace U a Q v distribuční soustavě
 (Richard HABRYCH)

2012, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1w39d7// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Regulace soustav s dopravním zpožděním a jejich simulační ověření
 (Darek Bublík)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//2njh58// | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Grafické metody identifikace regulovaných soustav\nl{}
 (Jindřich NOVÁK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uyg361// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma