Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

reka desna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komplexní geomorfologická analýza vysokogradientového toku Desná
 (Lenka KAPLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jkizo6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Geodetické práce při realizaci protipovodňových opatření na řece Desné
 (Klára Bořilová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142203 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Geografická charakteristika Svazku obcí údolí Desné
 (Kateřina BURDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ngqdqm// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení reálného stavu koryta a nivy Desné ve vybraném úseku
 (Lenka KAPLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nxmlt1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) břehových porostů soutoku Moravy a Desné
 (Petra Šmídová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86840 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma