Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rekostrukce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rekostrukce historického vývoje území\nl{} v okolí bývalého města Most
 (Jiří KOPECKÝ)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kirb35// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Modelový projekt rekostrukce knihovny Muzea romské kultury
 (Miroslava Čepová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8l98/ | Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví | Práce na příbuzné téma

Komplexní rekonstrukce zděného rodinného domu vč. technologických postupů.
 (Jakub Štech)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81567 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh investice do technického zařízení úpravny látek a její ekonomické zhodnocení
 (Martin Vágner)

2016, Bakalářská práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//dtv2x0// | Zemědělská specializace / Obchod a podnikání s technikou | Práce na příbuzné téma

Historické stavby a jejich oceňování - studie barokního zámku Veltrusy
 (Tereza Hronková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ln9mq/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Techniky obarvování astronomického digitálního obrazu
 (Martin Barták)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x5fvv/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma