Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

relativni permitivita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR
 (Anna Borkovcová)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1xpo63// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Experimentální studie relativní permitivity dřeva na mikrovlnách
 (Jiří KARAS)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2726 | Učitelství pro střední školy / | Práce na příbuzné téma

Návrh zařízení pro měření permitivity tekutin
 (Kristýna KHODLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//thjm1y// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Měření elelktrické vodivosti a relativní permitivity užitím trojuhelníkového signálu
 (Michal PROCHÁZKA)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oiugsg// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma