Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

relativni variabilita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Časová a prostorová variabilita vlhkosti vzduchu ve městě Brně
 (Jan Vintr)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fivhc/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Vzájemná koordinace segmentů a variabilita při chůzi
 (Lukáš ELŠÍK)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//km0x53// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Variabilita celkového slunečního záření v Brně v letech 2011-2013
 (Marek Lahoda)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lwm3s/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Variabilita genů IGFBP2 a MC4R ve vztahu ke kvalitě masa prasat
 (Michala Steinerová)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6wq1x8// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Variabilita koeficientů difuze vodní páry ve dřevě a její vliv na vlhkostní pole uvnitř vybrané konstrukce
 (Ondřej Maňák)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t80k6b// | Dřevařské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Variabilita markeru TG5 a asociace k obsahu intramuskulárního tuku a marblingu u skotu
 (Hana Grosová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xo9jp3// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Výběr nejvhodnějších klonů odrůdy Velkopavlovická a jejich genetická variabilita.
 (Martin Mészáros)

2014, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8ph9fa// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma