Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

resuscitation care

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Resuscitační a poresuscitační péče o novorozence v přednemocniční péči
 (Mikoláš Melichar)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/bvwhf/ | Zdravotnické záchranářství / | Práce na příbuzné téma

Problematika paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče
 (Jana Kuchařová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/z4h2o/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním COVID - 19 na ARO s podporou ECMO
 (Pavel Harmady)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/etjbi/ | Zdravotnické záchranářství / | Práce na příbuzné téma

Komplikace umělé plicní ventilace v resuscitační péči
 (Simona Deylová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfvgn/ | Intenzivní péče / | Práce na příbuzné téma

Paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče
 (Eva ZIMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xet805// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o dutinu ústní u pacientů na JIP a ARO
 (Michaela Kaniová)

2022, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6xg5/ | Intenzivní péče / | Práce na příbuzné téma

Preventivní opatření medikačních chyb na jednotkách intenzivní a resuscitační péče
 (Zuzana Plutínská)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9u5v/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Péče o dýchací cesty u pacientů v intenzivní a resuscitační péči
 (Tereza Nejmanová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wifkyq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s tracheostomií v anesteziologicko - resuscitační péči
 (Petra LANGEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//of7p9w// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Aplikace krevních derivátů v intenzivní a resuscitační péči
 (Lenka Kozáková)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ntyv3/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)