Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

revitalizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Revitalizace Klíšského potoka - výukový materiál pro návrh revitalizace
 (Michaela BÁBELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vsph8u// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení variantních řešení revitalizace zámeckého parku Maříž a návrh alternativního řešení revitalizace
 (Vanda KALVODOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//umt2bn// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Revitalizace hospitalu Kuks a jeho okolí, vliv této revitalizace na cestovní ruch
 (Markéta Doležalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7262 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Revitalizace malých vodních toků v České republice
 (Stela Paterová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znct7/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Revitalizace městských vnitrobloků v post-socialistickém kontextu
 (Robin Fuksa)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwzvf/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Kulturní projekty ve službách revitalizace industriálních památek / Uplatnění či neuplatnění site specific při revitalizaci dolu Hlubina v Ostravě
 (Adriana Aldersová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3hji/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Revitalizace „brownfields“ pro kulturní účely
 (Linda Šilingerová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3vca/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Pomáhají revitalizace šumavských toků opaskovcům?
 (Magdaléna Chlápková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ib8/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Revitalizace veřejného prostoru Křížové hory v Českém Krumlově
 (Ivan Nevřela)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6wisno// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití rekonverze a revitalizace brownfields pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
 (Lucie Hýsková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/rnvpv/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)