Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

revitalizace zamku

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zpracování návrhu revitalizace zámku v obci Batelov
 (Radek Čech)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//wwaz0m// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Revitalizace zámku Palvínov ve variantním řešení vybraných konstrukčních celků s ekonomickým vyhodnocením
 (Kateřina SKÁLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gjvg0p// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Revitalizace zámku Doksy v rámci přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika
 (Jiřina Žitníková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//4vjcaw// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Staré zámky jako brownfields a jejich revitalizace (zámek Chotěbuz)
 (David Neuman)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141556 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Návrh revitalizace brownfields "zámek Jeřice" a jeho uplatnění v zemědělství
 (Olga Henyková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//teqily// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Projekt revitalizace kulturní památky v cestovním ruchu
 (Zuzana KUBEŠOVÁ)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9mcjg1// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

Návrh možností pro nové využití sociálního brownfield - zámek Dívčí Hrad
 (Tereza Voláková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129752 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma