Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rezistence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Plazmidy antibiotické rezistence - stabilita a biologická zátěž
 (Veronika Zapletalová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hab2c/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza mechanismů rezistence kmenů S. aureus k polyvalentním fágům s využitím transpozonové mutageneze
 (Patrik Polák)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/teig5/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Signalizace přes B buněčný receptor a její terapeutická inhibice u B buněčných malignit: mechanismy a vznik rezistence
 (Lenka Košťálová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4xst/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence
 (Zuzana Benešová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8rvc/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Rezistence bakterií ke karbapenemům
 (Martina Hrivňáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyfel/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Mechanismy rezistence na léčbu monoklonálními protilátkami u B-lymfoidních malignit
 (Aneta Ledererová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tc5ti/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Bakteriální rezistence ke kolistinu: mechanismy, epidemiologie a klinický význam
 (Martin Klvaňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvcqg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismy rezistence vůči endokrinní terapii u nádorů prsu
 (Lucia Janáčová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbtpg/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti překonání lékové rezistence pomocí nových thiosemicarbazonů v buňkách rhabdomyosarkomu
 (Adriana Ladungová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6i4r/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)