Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rikadla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Čarokrásná říkadla – kniha logopedických básniček pro děti s autorskými ilustracemi
 (Daniela Fišerová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aj607/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Rytmizovaná říkadla a práce s nimi v mezipředmětových vztazích
 (Kateřina Staňková)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//k5qzpb// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Hry a říkadla pro předškolní taneční výchovu
 (Michaela Bartlová)

2012, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8014 | Taneční umění / Pedagogika tance | Práce na příbuzné téma

Francouzská říkadla a drobné básně a jejich srovnání s českými ekvivalenty
 (Kristýna HOMOLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o1a9r4// | Učitelství pro základní školy / FJ-Dě | Práce na příbuzné téma

Využití říkadel pro rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku
 (Jitka Bergerová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvcvy/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Původ dětských říkadel v anglickém jazyce
 (Aneta Macková)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hc3sn/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Význam využití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku
 (Lenka Chládková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bf5kh/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Využití anglických básniček a říkadel ve výuce dětí s SPU
 (Magdaléna Stará)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/no10v/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj řečových dovedností prostřednictvím říkadel a písní u žáků mladšího školního věku
 (Zuzana GEORGIOU)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kx9ms4// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Význam říkadel v předškolní logopedické prevenci
 (Gabriela DOSTÁLOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ou369d// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)