Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

riziko u novorozence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rizika u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení
 (Dominika Drymlová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i9rat8// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizika sepse u novorozenců
 (Pavlína RABASOVÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//a94w2m// | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Problematika nezralého novorozence s retinopatií
 (Eva KULIČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7645w5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Úspěšnost kojení u nezralých novorozenců ošetřovaných systémem rooming-in
 (Martina Racková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1iwm/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Nehojící se rány u novorozenců
 (Kristýna Straková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//30vpon// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Použití inhalovaného oxidu dusnatého v respiračním selhání u dětí
 (Lukáš Marek)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5gsx/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Péče o novorozence při porodu mimo zdravotnické zařízení
 (Tereza KOHÚTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jma6sk// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Rizika vzniku zdravotních potíží u dětí po předčasném porodu a následná podpora rodin
 (Adéla Warchilová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvbgt/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Informovanost matek o specifikách ošetřovatelské péče u nezralých novorozenců
 (Kristýna KUČEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mmv9ux// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Syndrom náhlého úmrtí novorozence
 (Markéta TLACHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z6304w// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma