Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rna metabolism

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Functional and structural study of RNA-binding proteins involved in RNA metabolism
 (Veronika Bačíková)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy0ql/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Studium role nekódujících RNA v metabolismu buňky
 (Tomáš Píš)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewbt1/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Studium úlohy cytoplasmatické degradace RNA v lidských buňkách na mitochondriální metabolismus
 (Pavlína Gregorová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gs7cz/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Modulace sarkosinového metabolismu pomocí RNA interference
 (Hana Šubrtová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//29y0xl// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Strukturní a funkční charakterizace RNA vazebné domény lidských proteinů IMPDH
 (Jan Herudek)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tctb3/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Mitochondrial energy metabolism in \kur{Trypanosoma brucei}
 (Zdeněk VERNER)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vxyvvx// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Funkční a strukturní analýza proteinu ZCCHC9
 (Martin Jacko)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqvxv/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

6S RNA jako nástroj pro navýšení produkce antibiotik u Streptomyces coelicolor
 (Inesa MUSIĆ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pg9vv8// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Selection and Screening of Rice Knock-out Lines with Altered Cytokinin Metabolism
 (Olga RYPAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jcalsd// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma