Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

roman sikora

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Přednemocniční péče o pacienta s psychiatrickým onemocněním
 (Roman SIKORA)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qb6z0d// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Řízené válcování šroubárenských ocelí a jejich ochlazování s použitím izolovaných tunelů na KJT v TŽ, a.s.
 (Roman Sikora)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93522 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Řízené válcování a ochlazování svitků z konstrukčních ocelí na KJT v TŽ, a. s.
 (Roman Sikora)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82065 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Vyvažování rotoru s převislým koncem
 (Roman Lazecký)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88201 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Jazyk a styl vybraných dramat Romana Sikory
 (Michaela Foltýnová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0gc0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Návrh modelu pro demonstraci kmitání buzeného rotující hmotou
 (Roman Bojczuk)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71643 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Fejetonistická tvorba Władysława Sikory
 (Soňa Matuszná)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bjaey/ | Filologie / Polský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Parafráze Sofoklovy Antigony v české dramatice 90. let 20. století
 (Štěpánka Šmerdová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhe39/ | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Divadlo v rozhlase. Transkripce divadelni hry do rozhlasové podoby
 (Martin Janoušek)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhqpn/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Divadelní věda | Práce na příbuzné téma

Groteska v současném španělsky psaném dramatu
 (Tereza Melicharová)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8250 | Dramatická umění / Teorie a kritika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)