Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

romske deti a mladez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.
 (Katarína Šenkeříková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13292/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Současná romská mládež a specifika trávení volného času z pohledu pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 (Erik TKADLČÍK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//993ci6// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Práce na příbuzné téma

Rodinná a sexuální výchova u romských dětí a mládeže
 (Tereza Němečková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdebq/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Činnost salesiánské oratoře v Ostravě a práce s romskými dětmi a mládeží po vzoru Dona Bosca
 (Monika Honzíková)

2013, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/12923/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Sociální práce s romskými dětmi a mládeží v Hradci Králové a její následovný vliv na jejich budoucnost
 (Veronika Lehká)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8221 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Metodika individuálního plánování pro uživatele nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele.
 (Katarína ŠENKEŘÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6g10p2// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Romské děti a mládež a jejich vztah ke školnímu prostředí
 (Lenka Forštová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pcmz19// | Sociologie / Sociální antropologie | Práce na příbuzné téma

Romské dítě "po škole" Význam romské kultury, rodinného, školního a neformálního (mimorodinného a mimoškolního) prostředí pro výchovu a vzdělávání romských dětí
 (Aneta VOMLELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//78cke7// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Program doučování v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a faktory vedoucí uživatele k jeho pravidelnému využívání
 (Kateřina SCHOVANCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rsu2qr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)