Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

roztok

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Návrh experimentální jednotky založeném na absorpčním oběhu pro konání práce a využívající roztok LiBr
 (Dávid Juraj Szücs)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//wea1jp// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vspfff// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Dezinfekční roztok při cévkování jako ošetřovatelský problém.
 (Lucie LINHARTOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l6rll6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Spektrofotometrická a kalorimetrická studie zamrazených roztoků
 (Kamila Imrichová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/odvbu/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Luminiscenční studie aromatických látek ve ztuhlých roztocích
 (Ján Michael Kormaník)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1awe/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Nespektrální interference při analýze roztoků plazmovou tužkou
 (Magda Dvořáková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jat1a/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Pokročilé techniky přípravy koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů
 (Vít Pavelka)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3u1w/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Plazmonové rezonanční vlastnosti kovových nanočástic v koloidních roztocích pro SERS aminokyselin
 (David Přichystal)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o283r/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Dynamika a agregace koloidních roztoků stříbrných nanočástic pro SERS stavebních komponent nukleových kyselin
 (Vít Pavelka)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vs96f/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv kryoprotektantů při mrazení vodných roztoků na enzymatickou aktivitu
 (Jitka Procházková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cw292/ | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)