Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rozvoj obce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Udržitelný rozvoj venkova na příkladu vybrané obce. Případová studie.
 (Monika Matoušková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/h1i8f/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Rozvoj venkovské obce z pohledu různých skupin aktérů – případová studie obce Šaratice
 (Soňa Hoffmannová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//53qghb// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Možnosti rozvoje obce Sehradice z pohledu jejích obyvatel - nástroj řízení rozvoje obce
 (Petr Kučera)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/won7q/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Vliv strategického rozvojového dokumentu na rozvoj malé obce
 (Lenka Baštová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/hdi8z/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Strategický rozvoj obce, města, kraje - komparace
 (Denisa Lamberková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/kn36w/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Program rozvoje obce Zábřeh se zaměřením na hospodářský rozvoj obce
 (Jana KYLAROVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4tte50// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Strategický plán rozvoje obce Omice se zaměřením na rozvoj obce
 (Jana Mlíková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//5ojl2x// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Práce na příbuzné téma

Studie přírodního a kulturního dědictví obce Prysk v posledních 100 letech s využitím poznatků pro udržitelný rozvoj obce.\nl{}
 (Radek TIMOFTEJ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gkw9cf// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce
 (Martina Jermanová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bjlkk/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Využití ICT k rozvoji obce. Zaměřeno na obce Hlušice, Žlunice a Kněžice
 (Martin Šimůnek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10399 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)