Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rust krystalu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech
 (Simona Martinková)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//by6qe4// | Fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Viskozita a růst krystalů v tenké vrstvě Se95Te5
 (Magdaléna Casková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s6vuvi// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te
 (Simona Martinková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//skzrgf// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv zrnitosti prášků na růst krystalů ve sklovitém As2Se3
 (Gabriela Svobodová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//re41fb// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Růst krystalů GeS\dindex{2} v taveninách systému Ge-S
 (Eliška Slavíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9l988a// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivu kinetické energie atomů kovu a kyslíku na růst krystalických oxidů
 (Martin MATAS)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2giryu// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Práce na příbuzné téma

Růst vrstev organických polovodičů molekulárním svazkem a struktura vrstev
 (Klára Suchánková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wab9m/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma