Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rybi obsadka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Patří ryby do vody? - ekologický výukový program o významu vodních těles bez rybí obsádky
 (Andrea BEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wj2k55// | Specializace v pedagogice / Přírodovědná a ekologická výchova | Práce na příbuzné téma

Porovnání denních a nočních odlovů v rámci biomanipulace rybí obsádkou ve vodárenské nádrži
 (Jan Štěpina)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9eut/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv biomanipulací s účelovou rybí obsádkou na vývoj kvality vody vodárenské nádrže Hamry
 (Lukáš Jurek)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//78q3ek// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Makrozoobentos vybraných zavodňovacích kanálů Nedakonického lesa a jeho ovlivnění rybí obsádkou
 (Jana RUČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nrf90f// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv rybí osádky na společenstvo obojživelníků v nově vzniklých vodních nádržích
 (Jakub ŠKARDA)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dksv8i// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na sledování rybí obsádky a rybího plůdku
 (Roman OLAH)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0acii0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vztah charakteru nádrží a rybích obsádek.
 (Lukáš VESELÝ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2mx25n// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení výskytu morfologicko-anatomických abnormalit u ryb během vývoje rybího společenstva zatápěné důlní jámy Chabařovice
 (Eliška KALČÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f9mdr6// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Sledování rybího plůdku v jezeru Most a souvislosti s vývojem společenstva zooplanktonu v jezeře
 (Lukáš URBAN)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//brn29a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Monitoring rybího plůdku a litorálního zooplanktonu v jezerech Chabařovice a Most
 (Tomáš PŘIKRYL)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mw9uo2// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)