Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rysy obecne cestiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
K lingvistickému využití jazykových korpusů s mluvenostními rysy
 (David Cipar)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd2rx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
 (Jiří MURYC)

2008, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t2u3nt// | Filologie / Polský jazyk | Práce na příbuzné téma

Postoje Moravanů k obecné češtině
 (Irina LICHNOVSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6iyjdh// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Práce na příbuzné téma

Postoje Moravanů k obecné češtině
 (Irena LICHNOVSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6xa4qy// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Práce na příbuzné téma

Obecná čeština a její funkce v současném písňovém textu
 (Martina Ballová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmswr/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Nespisovné útvary češtiny v uměleckém překladu
 (Alice SLÁMOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ohy3u5// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Obecná čeština a její funkce v současném textu
 (Tereza Matějková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gs5hj/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Obecná čeština na vybraných blozích
 (Michaela Vozárová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f29tp/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Dětská frankofonní literatura přeložená do češtiny
 (Šárka VESELÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//07yye3// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Překlad právního textu z ruštiny do češtiny (pravidla silničního provozu)
 (Martin KRENTUŠ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ah7eta// | Překladatelství a tlumočnictví / Ruština pro překladatelskou praxi | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)