Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sadrovy odlitek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Reflexe ženské figury - sádrový odlitek
 (Renata KREJČOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t52at5// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Restaurování modelu pomníku Jana Husa na Staroměstské náměstí od Stanislava Suchardy Možnosti využití laseru v kontextu tradičních a současných metod čištění povrchově neupravených sádrových odlitků
 (Pavel Mrověc)

2017, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9hckrt// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury | Práce na příbuzné téma

Géninova sbírka aztéckých plastik a sádrových odlitků z Náprstkova muzea v Praze
 (Veronika HORNÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0pf0no// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

Restaurování originálních sádrových odlitků od Stanislava Suchardy
 (Pavel Mrověc)

2013, Bakalářská práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bmhwlf// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů | Práce na příbuzné téma

Živá příroda v odlitku – zhotovení odlitku pomocí spalitelného modelu
 (Ivana Kroupová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87848 | Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství | Práce na příbuzné téma

Restaurování odlitku sousoší Sv.Mikuláše Tolentinského
 (Petr Béna)

2011, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sc770a// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury | Práce na příbuzné téma

Zhotovení uměleckého odlitku mainské mývalí kočky
 (Jana Pravdová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119542 | Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství | Práce na příbuzné téma

Podoba kopie v museích 2. poloviny 19. století
 (Monika Kučerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4588/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Zhotovení repliky uměleckého odlitku s využitím metody Rapid Prototyping
 (Ondřej Zlámal)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82111 | Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství | Práce na příbuzné téma

Sochařský autoportrét
 (Lukáš JELÍNEK)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//12xpt8// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Práce na příbuzné téma