Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

samoorganizujici mapy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Klasifikace pomocí samoorganizujících se map s implementací GUI
 (Jiří Šubík)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5kyj5e// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map
 (Ivana Broklová)

2013, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dytn87// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Vizualizace neuronových sítí
 (Martin Rusek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104106 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Srovnávací studie shlukovacích metod
 (Stanislav ŠEFAR)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wmk3cz// | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Vizualizace neuronových sítí
 (Petr Feichtinger)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99013 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Klasifikace komplexních metabolických pacientských dat
 (Jakub Hlavica)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87280 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Multikriteriální analýza a predikce incidentů v síti
 (Lukáš Macura)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120154 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie | Práce na příbuzné téma