Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sarkom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Ewingův sarkom: biologické vlastnosti ve vztahu k novým možnostem léčby
 (Lenka Jůzová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh9ay/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Subcelulární lokalizace markerů nádorových kmenových buněk v buněčných liniích derivovaných z Ewingova sarkomu
 (Lenka Jůzová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghclr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů měkkých tkání
 (Alena Ňuňuková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krxli/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Působení LOX/COX inhibitorů na buňky sarkomů in vitro a in vivo
 (Nikola Zamazalová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fa5cr/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Prognostický význam Ki-67, p53, p-glykoproteinu, HER-2, CD133 a nestin pozitivních buněk v léčbě high-grade osteogenních sarkomů dospělého věku
 (Dagmar Adámková Krákorová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1l1o/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Úloha MET onkogenu v tumorigenezi sarkomů
 (Veronika Kozlová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b3obe/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Prognostická imunohistochemie sarkomů měkkých tkání
 (Karel Veselý)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h651e/ | Patologie (čtyřleté) / Patologie | Práce na příbuzné téma

Detekce vybraných genetických markerů u sarkomů a sarkomových buněčných linií.
 (Barbora Bujoková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lsync/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Inhibitory proteinkináz v terapii sarkomů
 (Barbora Bujoková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tkpu7/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Prognostické a prediktivní genetické markery u nefroblastomu,hepatoblastomu,sarkomů a germinálních nádorů dětského věku.
 (Hana Šebestová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wh52s/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)