Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

satellite imagery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Klasifikácia Land Cover v využitím umelých neurónových sietí
 (Daniela Kručková)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141592 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Dolování dat z databází družicových snímků
 (Jiří Nováček)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g34s6/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Využití spektrálních indexů k detekci zástavby na družicových snímcích
 (Veronika Kůsová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttmjs/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Využití automatické klasifikace družicových snímků pro sledování změn v krajině
 (Martina Vlačihová)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vupkd1// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Práce na příbuzné téma

Detekce nepropustných povrchů z družicových multispektrálních dat
 (Matěj Dobřanský)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzd1p/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Detekce změn landuse dolního toku řeky Moravy na sérii družicových snímků
 (Jan Oprchal)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3j27/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu ze systému SPOT 5 v horských oblastech
 (Ondřej Havel)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83084 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma