Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

saze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Degradace tiskařské černě s pigmentem lampové saze v důsledku konzervování papíru
 (Ivana Žlebková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oxmd45// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Vliv podílu kaučuku a plniva na mechanické vlastnosti kompozitu epoxidová pryskyřice/silikonový kaučuk/uhlíkové saze.
 (Eva LÁNGOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//54o69m// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Práce na příbuzné téma

Teorie měření adheze vulkanizátů při využití plniv na bázi "saze - organojíl"\nl{}
 (Tomáš JIRÁNEK)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5hbn0// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Reakce oxidu dusičitého s povrchem sazí a PAHs
 (Tereza Vrtílková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6ty1/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv sazí na opotřebení nerezových ocelí v automobilovém průmyslu
 (Jiří Saul)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109297 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik při výrobě gumárenských sazí
 (Ondřej Otáhal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ulambv// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Využití speciálních sazí při solidifikaci rafinérských kalů
 (Radim Římal)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119653 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv kvality vstupní suroviny na kvalitu a ekonomiku finální výroby sazí
 (Petra Marečková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104357 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium vlastností sazí Chezacarb, jako sorbentu pro environmentální aplikace
 (Martina Kováčová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103014 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení procesu flokulace sazí v kaučukových směsích
 (Michaela Matošková)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oopigb// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)