Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

screening

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Novorozenecký screening sluchu v porodnicích Středočeského kraje
 (Kateřina Klesnilová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trx41/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Určení fetální frakce pro neinvazivní prenatální screening monogenních chorob (NIPS-M)
 (Zuzana Bouchalíková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xk4eu/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Screening závažných patologických stavů oka z pohledu optometristy
 (Mária Rybárová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bok0l/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku
 (Michal Fedorko)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrvxv/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Vysokokapacitní screening telomerových sekvencí ve veřejně dostupných databázích sekvenčních dat nové generace
 (Michal Bubeník)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmjd9/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Use of photoautotrophic cultures for high throughput screening of toxic compounds by fluorescence imaging
 (Anna Segečová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idqxz/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Nástroje pro virtuální screening
 (Jiří Kratochvíla)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sehml/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Screening heteroforií a heterotropií v populaci využitém zakrývací a odkrývací zkoušky
 (Gabriela Cvancigerová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xrlkg/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Práce na příbuzné téma

Screening, diagnostika a léčba retinopatie nedonošených dětí
 (Juraj Timkovič)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzskc/ | Oftalmologie (čtyřleté) / Oftalmologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)