Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sdelnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

PROCES TVORBY INSCENACE DIVADLA V MASKÁCH POD VEDENÍM TATJANY BRINKMAN, REALIZACE A SDĚLNOST VÝSLEDNÉHO TVARU.
 (Berit Hönigová)

2007, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//aog548// | Dramatická výchova / | Práce na příbuzné téma

Dirigent očima orchestrálních hráčů
 (Alena Jelínková)

2020, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14567 | Hudební umění / Dirigování | Práce na příbuzné téma

Analýza učebnic občanské výchovy a základů společenských věd z hlediska psychologie
 (Lucie Aubrechtová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4223 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura, Učitelství pro střední školy - základy společenských věd | Práce na příbuzné téma

Motiv hudby v české poezii apoetického věku
 (Michaela CAESAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uw7bpb// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - hudební výchova (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Koláž a montáž
 (Eva PACALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8nab4o// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba | Práce na příbuzné téma

Pohybové techniky a zákonitosti - tvůrčí svoboda vyjádření
 (Veronika Riedlbauchová)

2009, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4566 | Dramatická umění / Režie alternativního a loutkového divadla | Práce na příbuzné téma

Narativní vzorce v rámci hudebního výraziva Petra Pokorného
 (Petr Matuszek)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pzw8f/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma