Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

secondary legislation

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Trestní zákonodárství na pozadí vybraných "vedlejších" trestních zákonů a trestní soudnictví v 1. ČSR
 (Tomáš RADOLF)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9gqput// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vzťah hindutvy k menšinám v Indii: Komparácia prvej a druhej vlny prijímania anitkonverzných zákonov
 (Slavomíra Rapčanová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9oae/ | Filozofie / Religionistika | Práce na příbuzné téma

Didaktické aspekty vybraných problémů z české účetní legislativy a IAS/IFRS v sekundárním vzdělávání
 (Lenka Nejedlá)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77610 | Finance a účetnictví / Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma