Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

secondary raw materials

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Ecotoxicity assessment of recycled concrete and secondary raw materials via freshwater algae
 (Erna Gjinolli)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//4hqydf// | Chemistry and Technology / | Práce na příbuzné téma

Causes and consequences of crisis on the market for secondary raw materials.
 (Ivana Gojišová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24905 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů
 (Sára DVOŘÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tc3wve// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Porovnání vlastností cihlových výrobků při použití druhotných surovin z průmyslu.
 (Jan Zahradníček)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137438 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Teoretické možnosti získávání druhotných surovin z čistírenských kalů
 (Jana Vozníková)

2022, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//xewghi// | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Práce na příbuzné téma

Teoretické možnosti získávání druhotných surovin z čistírenských kalů
 (Jana Vozníková)

2022, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//xewghi// | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Práce na příbuzné téma

Zpracování vybraných druhotných surovin a odpadů v technologickém cyklu
 (Petr Janík)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136574 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Využití druhotných surovin pro výrobu cementu
 (Lenka Kiszová)

2022, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//0t404z// | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Práce na příbuzné téma

Využití odpadů v regionu jako druhotného zdroje surovin
 (Veronika Hrabinová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//kmzno8// | Logistika / Logistika (LOG) | Práce na příbuzné téma

Využití druhotných surovin při výrobě aglomerátu v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.
 (Marek Jachnicki)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104443 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)