Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sed

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Hodnocení aktivace vybraných svalů s použitím polyelektromyografie při testu sed-stoj-sed u zdravých probandů a u pacientů s bolestmi dolní části zad
 (Martin HLOUŠEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//buokw4// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Určení optimálních parametrů vozíku pro sed, pohyb a maximální soběstačnost osoby po poranění míchy u tetraplegie
 (Tomáš MARHOUL)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lnm0qw// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Stabilizační ortéza pro sed
 (My TRANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nyqwv0// | Specializace ve zdravotnictví / Ortotik - protetik | Práce na příbuzné téma

Motorický test leh-sed opakovaně - návrh modifikované varianty
 (Kateřina HOUSKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//79tm76// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ TV-GEO | Práce na příbuzné téma

Vliv léčebné rehabilitace na funkční stabilitu sedu u paraplegiků
 (Josef Srnec)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4n66/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Přestupní řád českého fotbalu 2016 dle pravidel FIFA
 (Martin Sedlo)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5is9/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

A transferência da sede do bispado de Conímbriga
 (Pavlína Dvořáková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gokn9/ | Filologie / Portugalský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití sedel a specifika výběru sedla u koní
 (Ellen Kelarová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xbsn8d// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

Sledování zapojení vybraných svalů dolních končetiny při jízdě na kole s různým nastavením výšky sedla
 (Jan RYBA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hj5urd// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy části vodního toku Bílina v K. Ú. Nové Sedlo nad Bílinou.
 (Luděk Šverma)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130230 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)