Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sedimentary rocks

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Anisotropy of Magnetic Susceptibility in Clastic Sediments and Sedimentary Rocks
 (Jan Černý)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6j0q/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Redistribuce Y+REE v sedimentech moravsko-slezského kulmu
 (Jakub Černý)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfl71/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Těžba nesoudržných hornin v České republice, dobývací metody a posouzení negativ a pozitiv těžby na okolí ve vybrané lokalitě
 (Martin Běťák)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137192 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Porovnávaní kvantitativního stanovení minerálů v žulách a sedimentárních horninách metodami CQMA a RTG difrakce
 (Michal Režný)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119380 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Model stavby synklinály Trangošky v Nízkých Tatrách
 (Ľuboš Sokol)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2csf/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Přirozená radioaktivita sedimentárních hornin slezské jednotky na území České republiky
 (Žaneta ZEMANOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//syhxsy// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Hydrotermální mineralizace v permských sedimentech v okolí Moravské Třebové
 (Kateřina PRŮCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aomfwf// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Přirozená radioaktivita sedimentárních hornin magurské skupiny příkrovů na území České republiky
 (Kamila CZEREOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qthnj6// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Diagenetická přeměna hornin karpatské předhlubně
 (Lujza Medvecká)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2ucl/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma