Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sedimenty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Sedimentologické a sedimentárně petrografické studium sedimentů žerotických vrstev a jejich srovnání se sedimenty stáří eggenburg a ottnang
 (Adéla Gazdová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvtwt/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Produkce oxidu uhličitého jeskynními sedimenty v Amatérské jeskyni
 (Jan Soudek)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xt094/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně
 (Michal Bednařík)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vonz2/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Neogenní sedimenty v okolí Lomnice
 (Ladislav Mančík)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1nz6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimenty doprovázející vulkanity těšínitové asociace
 (Markéta Vojnarová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130173 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Klastické sedimenty na severním úpatí Petřkovické hory
 (David Běčák)

2023, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//pvqqp9// | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Sedimenty jihočeských pánví - mocnosti a petrofyzikální vlastnosti
 (Tadeáš Hollan)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijq56/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimenty spodního badenu v oblasti Oslavan
 (Markéta Horáková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxhwu/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sedimenty spodního badenu v severní části karpatské předhlubně
 (Michal Francírek)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m1dyu/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Produkce CO2 jeskynními sedimenty
 (Ján Sucharek)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwmgn/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)