Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

segmental

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
English Segmental Sounds Pronounced by Tunisians
 (Mohamed Abdelkader)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5prf/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura (angl.) | Práce na příbuzné téma

Segmental and Suprasegmental Mistakes in Czech Speakers' English Pronunciation
 (Iveta Žákovská)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ph8pq/ | Filologie / Český jazyk a literatura Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Segmental and Suprasegmental Pronunciation in Interpreting
 (Kristina Váňová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dldl4/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Segmental and Suprasegmental Properties of the English of Slovak Learners
 (Zuzana Kanioková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/giqoq/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Segmentové řízení vergencí
 (Monika Černáková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzc4u/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Práce na příbuzné téma

Segmentová analýza obezity a distribuce kosterní svaloviny u dospělé populace ČR
 (Michaela Zhánělová)

2020, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su0ra/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Práce na příbuzné téma

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí
 (Věra Hromádková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi2to/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Segmentální rozložení tukové tkáně u pohybově neaktivních žen: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIE
 (Kristýna ŠIMOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d8moyc// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Význam dorsolumbální fascie ve spinální segmentální stabilizaci
 (Karolína VALTOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ol7bk1// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Výuka anglické výslovnosti na II. stupni základních škol se zřetelem k výuce jednotlivých fonémů
 (Kateřina BROŽOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6l927p// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)